FUNDACJA GALERII FOKSAL

WARSAW GALLERY WEEKEND
PIOTR UKLAŃSKI
DZIŚ DAJEMY WAM TYLKO PAMIĘĆ / NOW WE CAN GIVE YOU BUT MEMORY
25.09.2015 – 21.11.2015
wt. – sb. 12 – 18 / Tue. – Sat. 12 – 6 pm

otwarcie w piątek 25.09.2015, godz. 17 – 21 / opening on Friday 25.09.2015, 5 – 9 pm

NADCHODZĄCE WYSTAWY / UPCOMING EXHIBITIONS:

MONIKA SOSNOWSKA
MARTWA NATURA / STILL LIFE

otwarcie w piątek 27.11.2015, godz. 18 – 21 / opening on Friday 27.11.2015, 6 – 9 pm

Fundacja Galerii Foksal
Górskiego 1A
00-033 Warszawa
mail@fgf.com.pl
T: +48 22 826 50 81

 

INSTYTUT AWANGARDY

TADEUSZ ROLKE
E-K 
18.09.2015 – 21.11.2015
sb. 12 – 18 / Sat. 12 – 6 pm

otwarcie w piątek 18.09.2015, godz. 18 – 21 / opening on Friday 18.09.2015, 6 – 9 pm

Instytut Awangardy
Al. Solidarności 64/118
00-240 Warszawa
www.instytutawangardy.com
instytutawangardy@gmail.com

FUNDACJA GALERII FOKSAL

ARTYŚCI / ARTISTS
Paweł Althamer
Cezary Bodzianowski
Piotr Janas
Katarzyna Józefowicz
Robert Kuśmirowski
Edward Krasiński
Anna Molska
Anna Niesterowicz
Paulina Ołowska
Wilhelm Sasnal
Monika Sosnowska
Sergei Tcherepnin
Piotr Uklański
Jakub Julian Ziółkowski
Artur Żmijewski